color-logo

Aktywni na starość: zajęcia rekreacyjne dla seniorów!

Aktywni na starość: zajęcia rekreacyjne dla seniorów

Aktywni na starość: zajęcia rekreacyjne dla seniorów!

Osiągnięcie wieku emerytalnego oznacza początek nowego rozdziału w życiu wielu Aktywni na starość zajęcia rekreacyjne dla seniorów. Większość osób starszych jest wolna od wszelkich obowiązków, więc ich codzienność to głównie czas wolny. Aby uniknąć nudy, ważne jest, aby były wykonywane aktywności były atrakcyjne.

Nuda na starość jest często spowodowana deprywacją społeczną, co oznacza, że ​​kontakty społeczne są niewielkie lub nie ma ich wcale. Może to prowadzić do ciężkiej depresji. Stan ten może wystąpić, gdy osoby dotknięte chorobą nie czują się już potrzebne i cenione. Jak temu zaradzić?

Aby uniknąć zagrożenia nudą, pierwszym krokiem powinno być uporządkowanie codziennego życia.

Zalecane jest tworzenie tygodniowego harmonogramu i wypełnianie go regularnymi czynnościami. Oczywiście zawsze powinno być miejsce na spontaniczne działania lub czas dla siebie.

Przy konstruowaniu codziennego życia ważne jest również, aby seniorzy mogli decydować o tym, jak zaplanować swój dzień w sposób jak najbardziej niezależny

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU NA STAROŚĆ:

Czas z rodziną i przyjaciółmi:

Spędzanie czasu z bliskimi jest często zaniedbywane w codziennym życiu. Podeszły wiek daje teraz możliwość poświęcenia czasu bliskiej rodzinie i przyjaciołom. Niezależnie od tego, czy spędzasz czas z wnukami, czy imprezę przy kawie z przyjaciółmi – ta rozrywka nie tylko wypełnia dzień, ale także sprawia, że ​​senior jest szczęśliwy.

Ćwiczenia dla sprawności fizycznej:

Ćwiczenia są również ważne w starszym wieku. To jedyny sposób na utrzymanie, a nawet poprawę sprawności fizycznej. Okazjonalne zajęcia sportowe, takie jak gimnastyka, pływanie czy nordic walking, również dodają tempa codziennemu życiu.

Trening poznawczy dla sprawności umysłowej:

Nie tylko fizyczna, ale także umysłowa sprawność odgrywa ważną rolę w starszym wieku. Umiejętności poznawcze można trenować za pomocą krzyżówek, sudoku lub pamięci. Pomocny może być specjalny tablet dla seniorów.

Ogrodnictwo:

Wraz z przejściem na emeryturę przychodzi czas na ogród. Wiele starszych osób lubi spędzać czas na świeżym powietrzu i dzięki ćwiczeniom fizycznym może stworzyć własne zielone królestwo.

Kluby seniorów i miejsca spotkań:

Kluby seniorów i miejsca spotkań stanowią platformę do spotkań osób starszych. Można tu podejmować wspólne zajęcia, takie jak kursy rękodzieła, gimnastyka dla seniorów, popołudniowe zabawy lub wspólne wycieczki. Ponadto takie miejsca dają możliwość nawiązania nowych kontaktów społecznych z osobami w tym samym wieku, a tym samym zapobiegają samotności.

Wolontariat:

Pomoc w wolnym czasie? Wolontariat to umożliwia. Jako mentor czytelniczy w placówce dla dzieci, członek lokalnej rady seniorów, pomocnik w odrabianiu prac domowych – ​​każdy znajdzie coś dla siebie. Organizacje non-profit, ogłoszenia prasowe lub lokalne biura seniorów i obywateli mogą pomóc w poszukiwaniu pracy wolontariackiej.

Źródło: https://www.wohnen-im-alter.de/leben/freizeit